Mijn naam is Merion Visser. Ik heb de opleiding bedrijfscounselling gevolgd via de Stichting Counselling Nederland. (www.counsellingnet.nl)

Sinds  2007 ben ik geregistreerd counsellor via de ABvC  (Algemene Beroepsvereniging voor Counselling;  www.abvc.nl , Lidnr. 116336). Daarnaast sta ik ingeschreven bij de stichting RBNG (HBO Register Beroeps-beoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg; www.rbng.nl, Licentienr. 301244R)
en val ik onder het tuchtrecht van de stichting TBNG
.